Rámcová pravidla pro průběh JPZ ve vztahu k COVID-19

20.5.2020 Studijní novinky

Vstup do budovy školy je umožněn hlavním a bočním vchodem uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni uchazeči nosí ve společných prostorách roušky a dodržují odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Neprodleně po příchodu do školy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí uchazeči ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

V případě, že budou MŠMT sděleny nové skutečnosti vzhledem k hygienickým opatřením, tak budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

Výsledky JPZ budou zveřejněny 16. 6. 2020 na úřední desce školy i na webové adrese školy www.sgpce.cz, a to pod registračním číslem, které je přílohou tohoto dopisu a zároveň je evidenčním číslem přihlášky na pozvánce.

V pátek 19. 6., pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. 2020 vždy od 7,00 do 15,00 hodin si můžete vyzvednout Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, odevzdat Zápisový lístek nebo podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

V případě, že Váš syn/dcera nebudou přijati, ale splní podmínky pro přijetí a nebudou přijati pouze z kapacitních důvodů, můžete podat

Žádost o vydání nového rozhodnutí - jedná se o obdobu odvolání.

Poučení uchazeče o možnosti podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

Čtěte prosím pozorně pozvánku, kde najdete údaj:

„Dostavte se na adresu konání testů v čase ……………“

Prosíme o dodržení těchto časů s možností využití dvou vchodů (hlavní a boční) do budovy školy.

PaedDr. Radim Novák, ředitel školy