NABÍDKA KE STUDIU


Nabídka ke studiu


Dny otevřených dveří:

čtvrtek 24. 10. 2019 a 21. 11. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin.


Uzávěrka přihlášek k 2. 12. 2019.

S přihláškou je zároveň nutné vyplnit online dotazník.


Talentová zkouška 16. 1. 2020 – 1. termín, (17. 1. 2020 – 2. termín) a jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky 14. 4. 2020 – 1. termín, (15. 4. 2020 – 2. termín).


Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Kmenové sporty: atletika, veslování, plavání, basketbal, házená, fotbal a judo.

Ostatní sporty jsou nekmenové – žák trénuje s vlastním trenérem.


Výuka 1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.


Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 23. 11. 2019 a 14. 12. 2019 od 9 – 12 hodin (zdarma).

Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce není potřeba.


Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) ve středečních termínech: 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. 2020 pokaždé od 16:00 – 16:45, 16:50 – 17:35 (1000,- Kč).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře.

Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu Nadačního fondu C.A.F.: 272244893/0300 ČSOB, variabilním symbolem je datum narození dítěte (DDMMRRRR).