ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU


Organizace školního roku 2019/2020 (pdf.)

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.