ENERSOL 2020

27.2.2020 Studijní novinky

V Pardubicích se konala 19. února krajská soutěžní přehlídka ENERSOL 2020. Žáci naší školy zde prezentovali projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a na úsporu vody. Jejich prezentace byly velmi dobře přijaty a odnesli si také hodnotné ceny. Soutěž ENERSOL je zaměřena na úspory energií, problematiku ovzduší a hospodaření s vodou. Zájemci o tyto projekty se mohou přihlásit u vyučujících chemie a biologie.