VÝUKA ZRUŠENA!

10.3.2020 Studijní novinky

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel SG Pardubice o uzavření budovy školy od 11. března 2020. Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy. Vyučující budou poskytovat elektronickou formou (e-mail, aplikace Bakaláři) žákům studijní materiály, které budou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu.

MŠMT zatím vydalo doporučení dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (soustředění basketbalistek, atletů, veslařů).

Zrušení výuky se týka i přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.

Mimořádné opatření