NABÍDKA KE STUDIU


Nabídka ke studiu


Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni změnit Dny otevřených dveří ve čtvrtek 18. 11. 2021 na ONLINE FORMU. Odkaz ke schůzce naleznete zde. Začátek 17:00.

Pro tuto schůzku není nutné aplikaci Teams instalovat, kliknutím na odkaz se připojíte ke schůzce – budete přesměrováni na webový prohlížeč, kde se ke schůzce jednoduše připojíte (volba POKRAČOVAT V TOMTO PROHLÍŽEČI).


Uzávěrka přihlášek k 30. 11. 2021.

Nedílnou součástí přihlášky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - tělovýchovná lékařská prohlídka, kterou je třeba odevzdat nejpozději do konání jednotné přijímací zkoušky.

S přihláškou je zároveň nutné vyplnit online dotazník.


Talentová zkouška: 11. 1. 2022 – 1. termín, 12. 1. 2022 – 2. termín,

+ 10. 1. 2022 - termín talentové zkoušky ze sportovní specializace atletika, basketbal, fotbal, lední hokej.

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky: 12. 4. 2022 - 1. termín, 13. 4. 2022 - 2. termín.


Předchůdce Sportovního gymnázia – Sportovní škola Pardubice vznikla v r. 1984. Do současné podoby se transformovala v r. 1993 a od r. 2001 je jejím zřizovatelem Pardubický kraj.

Posláním školy je vytvářet podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy s důrazem na zdravotní zabezpečení.

Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. tříd ZŠ do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41.

Systém školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat třídy sportovně nadanými žáky z jiných středních škol s odpovídajícími studijními, sportovními a zdravotními předpoklady.

Kmenové sporty: atletika, veslování, plavání, basketbal, fotbal, judo a lední hokej.

Ostatní sporty jsou nekmenové – žák trénuje s vlastním trenérem.


Výuka 1. – 4. ročníků probíhá podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou, pro 3. a 4. ročníky je široká nabídka volitelných předmětů (seminářů) s cílem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých školách všech typů.


Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 20. 11. 2021 a 11. 12. 2021 od 9 – 12 hodin.

Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce není potřeba (zdarma).


POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ!

Možnost přípravného kurzu k přijímací zkoušce z matematiky (10 vyučovacích hodin) a českého jazyka (10 vyučovacích hodin) v úterních termínech: 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 8.3., 15.3., 22.3. a 29.3. 2022 vždy od 16:00 – 16:45, 16:50 – 17:35.

Poplatek za kurz je 1000,- Kč. Tuto platbu poukažte před zahájením kurzu převodem na číslo účtu u ČSOB: 272244893/0300 (Nadační fondu C.A.F., Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268), variabilní symbol je datum narození dítěte (DDMMRRRR).

Přihlášky na přípravný kurz přijímáme pomocí interaktivního formuláře