Další sporty


Mimo hlavní sporty (atletika, basketbal, fotbal, hokej, judo, plavání, veslování), pro které máme ve škole vlastní trenéry, lze na našem gymnáziu při studiu provozovat i sporty další.

Preferujeme sporty olympijské (tenis, volejbal...), ale studují u nás i florbalisté, hokejbalisté a jiní.

Sportovní přípravu pak zajišťuje buď škola 2x týdně ve formě všeobecného rozvoje (celkem 4 hod) a odpolední náplň probíhá v klubu/oddíle daného sportovce, nebo je dopolední a odpolední sportovní příprava plně řízena klubem/oddílem.

Nezbytné je však v obou případech splnění tréninkové dotace v počtu 16 vyučovacích hodin týdně.