ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU


Organizace školního roku 2020/2021 (pdf.)

Aktuální informace budou pravidelně doplňovány na zálkadě podkladů z MŠMT.