KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 2022

30.6.2022 Studijní novinky

Komisionální zkoušky budou probíhat v termínu 25. 8. 2022.

Zkouška se týká žáků, kteří byli za 2. pololetí školního roku 2021/2022 v některém z předmětů nehodnoceni nebo byli hodnoceni stupněm nedostatečně. Žádáme tyto žáky, aby se v níže uvedený termín dostavili do školy ke kabinetu zkoušejícího.